2022-10-06 Aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikavimas – ISO 14001

ISO 14001 – Aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikavimas

2022 metais mūsų bendrovėje buvo atliktas ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikavimas ir patvirtintas naudojamų išteklių efektyvumas, mažinant organizacijos išlaidas bei atliekas. ISO 14001 nustato aplinkos apsaugos vadybos sistemų kriterijus. Jame pateikiami reikalavimai, kuriais remiantis organizuojama veikla taip, kad padidintų efektyvumą mažinant išlaidas, taip pat sumažintų poveikį aplinkai.

ISO 14001 sertifikavimo privalumai mūsų organizacijai:

 • Didina konkurencingumą ir finansinį pranašumą.
 • Gerina įmonės įvaizdį ir patikimumą.
 • Leidžia stebėti ir kontroliuoti organizacijos veiklos poveikį aplinkai šiuo metu ir ateityje.
 • Stiprina dabartinių ir būsimų įstatymų bei norminių reikalavimų laikymosi kontrolę.
 • Ugdo darbuotojus aplinkos apsaugos srityje.
 • Plečia galimybes paieškai verslo partnerių ir potencialių klientų.

ISO 14001 sertifikato privalumai mūsų klientams:

 • Pagerinta paslaugų kokybė.
 • Padidintas pasitikėjimas ir patikimumas.
 • Sumažintas skundų kiekis.
 • Sumažintas atliekų kiekis ir užterštumo tikimybė.
 • Patvirtinta, kad bendradarbiaujate su organizacija, kuri skatina bendrą aplinkosaugos etiką.

ISO 14001 sertifikavimas

ISO 14001 sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka ISO 14001 reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda ISO 14001 sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.

LST EN ISO 14001 sertifikatas

 

Ši svetainė naudoja slapukus, kad galėtumėme Jums suteikti aukščiausio lygio paslaugas, pritaikytas individualiems poreikiams