KREDITINĖ KORTELĖ

Norintiems naudotis kreditinėmis FUNN mokėjimo kortelėmis reikia užpildyti ir pateikti:

  • tinkamai patvirtintus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomai sudaromus paskutinių finansinių metų ir einamųjų metų tarpinius finansinės atskaitomybės dokumentus;
  • kitus Bendrovės nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo ir vyriausiojo finansininko, kurie yra reikalingi kliento ūkinei – finansinei veiklai įvertinti ar yra susiję su kliento įsipareigojimų vykdymu.

Ne vėliau kaip per septynias darbo dienas susisieksime su Jumis dėl sutarties pasirašymo.

Informacija apie prekinį kreditą

Prekinio kredito limitas — tai didžiausia leistina kliento įsiskolinimų suma UAB Fleet union ir ateityje galinčių susidaryti įsiskolinimų suma bet kuriuo metu, pardavus degalus, prekes ir/ar suteikus paslaugas.

Prekinio kredito limitą UAB Fleet union kiekvienam klientui nustato atlikusi individualų rizikos ir patikimumo įvertinimą. Jo metu vertinama kliento finansinė būklė (likvidumas, balanso struktūra, veiklos efektyvumas, pelningumas, skolų apyvartumas ir kt.), veikla, konkurencingumas ir mokumas.

Jei klientas yra skolingas UAB Fleet union ir/ar trečiosioms šalims ir/ar UAB Fleet union turint informacijos apie faktus, galinčius turėti įtakos pirkėjo mokumui, klientui suteiktas prekinio kredito limitas gali būti sumažintas arba anuliuotas. Taip pat UAB Fleet union gali paprašyti papildomų, jai priimtinų garantijų (banko ar draudimo kompanijos garantija, neatšaukiamas akredityvas, patikimos trečios šalies laidavimas, išankstinis apmokėjimas ir kt.), užtikrinančių tinkamą kliento įsipareigojimų vykdymą.

 

DEBETINĖ MOKĖJIMO KORTELĖ

Norint įsigyti debetinę mokėjimo kortelę, pakanka tik užpildyti užsakymo anketą. Mes pagaminsime korteles per penkias darbo dienas ir pakviesime Jus pasirašyti parengtą sutartį bei pasiimti korteles.

Pasirinkę išankstinio mokėjimo variantą naudositės šiais privalumais:

  • debetinių kortelių naudotojams siūlomos labai palankios degalų įsigijimo sąlygos;
  • mokėti iš anksto už visą mėnesį nebūtina, pakanka pagal poreikį papildyti kortelių sąskaitą.

Ši svetainė naudoja slapukus, kad galėtumėme Jums suteikti aukščiausio lygio paslaugas, pritaikytas individualiems poreikiams