FUNN MOBILIOSIOS APLIKACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Prieš pradedant naudotis FUNN mobiliąja aplikacija prašome susipažinti su šiuo dokumentu, kuriame pateikiamas Jums siūlomų paslaugų aprašymas, Jūsų teisės ir pareigos.

 1. NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR NUORODOS Į KITUS DOKUMENTUS

Toliau Jūsų patogumui pateikiamos šiame dokumente naudojamos sąvokos ir nuorodos į kitus susijusius dokumentus:

 • FUNN – „Fleet union“, UAB įmonės kodas 304140223,PVM mokėtojo kodas LT100009822610, adresas Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., 14302 Vilniaus r. sav.
 • Klientas – asmuo įsidiegęs Mobiliąją aplikaciją į savo mobilųjį įrenginį, patvirtinęs savo tapatybę bei susipažinęs ir sutikęs su Taisyklėmis, Mobilios aplikacijos privatumo politika ir Lojalumo programos taisyklėmis.
 • Šalys – FUNN ir Klientas kartu.
 • Mobilioji aplikacija – FUNN Klientams siūloma aplikacija skirta mobiliesiems įrenginiams, kurios pagalba Klientams suteikiamos papildomos Paslaugos.
 • Paslaugos – visos Mobiliojoje aplikacijoje Klientams suteikiamos paslaugos.
 • Prekybos vieta – degalinė, kurioje Klientas atsiskaito naudodamasis Mobiliąja aplikacija.
 • Taisyklės – šios FUNN Mobiliosios aplikacijos paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės.
 • Mobilios aplikacijos privatumo politika – „Fleet union“, UAB Mobilios aplikacijos privatumo politika.
 • Kortelė – Klientui išduota magnetinė plastikinė kortelė arba virtuali kortelė, skirta FUNN mokėjimų sistemoje ir Degalinėje fiksuoti įsigytų degalų, prekių, paslaugų kiekį bei kainą.
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Pradėdamas naudotis Mobiliąja aplikacija Klientas yra informuojamas apie savo teises ir pareigas, privalo susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis, Mobiliosios aplikacijos privatumo politika. Nuo sutikimo momento šie dokumentai tampa teisiškai privalomi Šalims.
 • Mobiliosios aplikacijos naudojimas yra nemokamas.
 1. PRISIJUNGIMAS PRIE MOBILIOSIOS APLIKACIJOS
 • Mobiliąją aplikaciją, priklausomai nuo mobiliojo įrenginio modelio, Klientas gali parsisiųsti tik iš oficialios „Apple Store“ arba „Google Play“ platformos. FUNN neatsako už Mobiliosios aplikacijos tinkamą veikimą ir saugumą, jei ji buvo parsisiųsta iš neoficialių šaltinių.
 • Mobilioji aplikacija palaikoma 7.0 ir naujesnės versijos „Android“ mobiliųjų įrenginių operacinėje sistemoje bei 11.0 ir naujesnės versijos „iOS“ mobiliųjų įrenginių operacinėje sistemoje.
 • Pirmą kartą naudodamas Mobiliąją aplikaciją ir kuriant naują Mobiliosios aplikacijos vartotojo paskyrą Klientas yra paprašomas įvesti savo telefono numerį, kuriuo bus išsiųstas patvirtinimo kodas
 • Patvirtinus telefono numerį, Kliento yra paprašoma įvesti ar papildyti vartotojo paskyros duomenis, susikurti atsiskaitymo saugos kodą, leisti nustatyti buvimo vietą, leisti naudoti biometrinius autentifikavimo duomenis, susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei Mobiliosios aplikacijos privatumo politika.
 1. MOBILIOJOJE APLIKACIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS
 • Skiltis „Piniginė“ leidžia Klientui matyti prie paskyros pridėtą Kortelę, įsigytas Paslaugas, pirkimų istoriją. Piniginės skiltyje Klientui suteikiama galimybė išsisaugoti ar atsisiųsti elektroninį pirkimo kvitą, pridėti Kortelę bei panaikinti jau pridėtas korteles.
 • Skiltis „Santrauka“ leidžia Klientui matyti pirkimų istoriją, nustatytą likutį degalams ir prekėms/paslaugoms.
 • Degalinių žemėlapis. Skiltyje „Degalinės“ Klientui pateikiamos arčiausiai esančių degalinių sąrašas, degalinių kontaktiniai duomenys bei interaktyvus degalinių žemėlapis. Leidžiamas filtravimas pagal degalų rūšis bei degalinėse teikiamas papildomas paslaugas (plovykla, parduotuvė, priekabų nuoma ir pan.).
 • Mokėjimas už degalus ir prekes:
 • Automobilyje – Mobilioji aplikacija suteikia Klientui galimybę atsiskaityti už įsigytą kurą automobilyje iš anksto arba įsipylus kuro. Užsipylus norimą kiekį degalų, Klientas skiltyje „Mokėti“ -> „Automobilyje“ pasirenka kolonėlės numerį, norimą naudoti prie Mobiliosios aplikacijos pridėtą Kortelę bei papildomai autorizuoja mokėjimą. Pasirinkus „Mokėti iš anksto“, Klientas pasirenka kolonėlės numerį,  norimą naudoti prie Mobiliosios aplikacijos pridėtą Kortelę, nurodo norimą įsigyti degalų kiekį litrais arba eurais bei papildomai autorizuoja mokėjimą.
 • Degalinėje – Mobilioji aplikacija suteikia Klientui galimybę mokėti už degalus ir degalinėje įsigytas prekes naudojant prie Mobiliosios aplikacijos pridėtą Kortelę. Norėdamas atsiskaityti Klientas skiltyje „Mokėti“ -> „Degalinėje“ pasirenka norimą naudoti Kortelę. Mobilioji aplikacija sugeneruoja QR kodą, kurį Klientas turi parodyti degalinės operatoriui bei papildomai autorizuoti mokėjimą.
 • Vinjetės pirkimas – Mobilioji aplikacija suteikia Klientui galimybę įsigyti vinjetę savo arba kitam automobiliui, naudojant prie Mobiliosios aplikacijos pridėtą Kortelę. Pasirinkus norimą vinjetės trukmę, šalį, įvedus automobilio valstybinį numerį, Klientas pasirenka norimą naudoti Kortelę bei papildomai autorizuoja mokėjimą.
 • kvito išrašymas. Atsiskaitant prie Mobiliosios aplikacijos pridėta mokėjimo kortele, kasos kvitai yra pateikiami elektroniniu būdu, o kliento identifikavimas vykdomas naudojant Mobiliosios aplikacijos paskyros duomenis. Kvitai yra pasiekiami skiltyje „Piniginė“ -> „Mano atsiskaitymai“ -> „Pasirinkti mokėjimo operaciją“ -> „Kvitas“. Kvitą Klientas gali atsisiųsti .pdf formatu. Naudodami Mobiliąją aplikaciją patvirtinate, kad sutinkate gauti kasos kvitą elektroniniu būdu.
 • Sąskaitos išrašymas mokant Mobiliąja aplikacija. Klientui už pirkinius ir kurą įsigytą naudojant Mobiliąją aplikaciją sąskaita faktūra ir priedas–ataskaitos už vieno mėnesio pardavimus patalpinamos Kliento paskyroje FUNN internetinėje savitarnos svetainėje www.funn.lt, prie kurios prisijungęs Klientas gali atsispausdinti sąskaitą ir priedus–ataskaitas.
 1. KLIENTO TEISĖS
 • Klientas turi teisę netrukdomai naudotis visomis Mobiliosios aplikacijos teikiamomis Paslaugomis, aprašytomis 4-ame Taisyklių skyriuje.
 • Klientas turi kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų teisių, įskaitant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą.
 • Klientas turi teisę nutraukti naudojimąsi Mobiliąja aplikacija bet kuriuo metu, ištrindamas Mobiliąją aplikaciją iš savo mobiliojo įrenginio.
 1. KLIENTO PAREIGOS
 • Naudodamasis Mobiliosios aplikacijos siūlomomis Paslaugomis Klientas įsipareigoja elgtis atsakingai, nepažeisti kitų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų, laikytis šių Taisyklių bei Lojalumo programos taisyklių.
 • Klientas įsipareigoja prie Mobiliosios aplikacijos pridėti ir atsiskaitymams naudoti tik tas atsiskaitymo priemones, kuriomis turi teisę disponuoti.
 • Klientas įsipareigoja laikyti mokėjimo autentifikavimo būdus (PIN kodas) paslaptyje ir užtikrinti, kad kiti asmenys negalėtų pasinaudoti įrenginio biometriniais autentifikavimo būdais (piršto anspaudo ar veido atpažinimo technologija).
 • Klientas įsipareigoja naudotis tik savo asmenine Mobiliosios aplikacijos paskyra bei neperleisti jos valdymo kitiems asmenims, įskaitant šeimos narius.
 • Kilus įtarimų, kad prie Mobiliosios aplikacijos prieigą gali turėti tretieji asmenys, Klientas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti FUNN.
 • Klientas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojant jo Mobiliosios aplikacijos paskyrą.
 • Klientui Draudžiama naudoti Mobiliąją aplikaciją anonimiškai, registruojantis naudoti kitų asmenų duomenis ar išgalvotus duomenis.
 • Draudžiama naudoti kitų asmenų Mobiliosios aplikacijos paskyras.
 1. FUNN TEISĖS
 • FUNN turi teisę keisti, modifikuoti ar nutraukti visų ar kai kurių Mobiliojoje aplikacijoje teikiamų Paslaugų teikimą.
 • Jei kyla įtarimas, kad Klientas naudoja Mobiliąją aplikaciją nesilaikydamas Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių Taisyklių ar Lojalumo programos taisyklių, FUNN turi teisę laikinai sustabdyti ar panaikinti Kliento Mobiliosios aplikacijos paskyrą.
 • Jei kyla įtarimas, kad naudojant Mobiliąją aplikaciją įvykdytas Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimas, FUNN turi teisę perduoti visą susijusią informaciją apie įvykį teisėsaugos institucijoms ar kitoms priežiūros institucijoms, pvz. Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 • FUNN turi kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų teisių.
 1. FUNN PAREIGOS
 • FUNN įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatyta tvarka suteikti Klientui galimybę naudotis Mobiliojoje aplikacijoje teikiamomis Paslaugomis.
 • FUNN įsipareigoja vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.
 1. SAUGA IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 • Kliento asmens duomenų tvarkymas, duomenų subjekto teisės bei jų įgyvendinimo būdai aprašyti Mobiliosios aplikacijos privatumo politikoje.
 • Visos mokėjimo operacijos atliekamos tik Klientui įvykdžius papildomą operacijos autorizavimą. Autorizavimo būdas gali skirtis priklausomai nuo naudojamo įrenginio – PIN kodas, piršto anspaudas ar veido atpažinimas.
 • Tiesioginės rinkodaros sutikimas Klientui yra neprivalomas ir neužkerta kelio naudotis Mobiliosios aplikacijos Paslaugomis. Kliento pasirinkti komunikacijos kanalai yra naudojami jį informuoti apie naujas, jam galimai aktualias Paslaugas ar papildomas naudas.
 • Funkciniai leidimai Mobiliajai aplikacijai gauti prieigą prie Kliento mobiliojo įrenginio resursų (pvz. GPS geolokacijos duomenų, sisteminių pranešimų, vaizdo kameros) yra neprivalomi, tačiau atsisakymas juos suteikti gali apriboti Kliento galimybę naudotis kai kuriomis Mobiliosios aplikacijos Paslaugomis, pvz. leidimas naudoti GPS geolokacijos duomenis leidžia Mobiliojoje aplikacijoje realiu laiku sekti artimiausias degalines ir atsiskaityti už įsigytus degalus automobilyje.
 • Mobilioji aplikacija yra sukurta naudoti su standartine gamintojo palaikoma naujausios versijos Android ir iOS operacine sistema. FUNN neatsako už bet kokį Mobiliosios aplikacijos netinkamą veikimą, jei yra naudojama senesnė operacinės sistemos versija, gamintojo nepalaikoma ar nestandartinė operacinė sistema ar kita mobiliajame įrenginyje įdiegta nestandartinė programinė įranga. FUNN neatsako už bet kokią Klientui padarytą žalą, jei ji atsirado dėl nesaugaus mobiliojo įrenginio naudojimo.
 • Mobiliajai aplikacijai veikti yra būtinas interneto ryšys bei tinkamas Android ar iOS operacinės sistemos veikimas. FUNN neatsako, jei dėl ryšio trikdžių, Android ar iOS sistemos netinkamo veikimo negalima naudotis Mobiliąja aplikacija ar tam tikromis Paslaugomis.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • FUNN pasilieka teisę vienašališkai keisti Taisykles, Mobiliosios aplikacijos privatumo politiką. Esminių pakeitimų atvejų Klientas bus informuotas FUNN Mobiliojoje aplikacijoje, FUNN tinklalapyje www.funn.lt  ar kitais Kliento nurodytais komunikacijos kanalais, pvz. Mobiliosios aplikacijos paskyroje nurodytu el. paštu ar telefono numeriu.
 • Taisyklės sudarytos, keičiamos ir taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Ši svetainė naudoja slapukus, kad galėtumėme Jums suteikti aukščiausio lygio paslaugas, pritaikytas individualiems poreikiams